Samuel Herzog

samuelvalentin.herzog@hkb.bfh.ch

+41 31 848 38 48